written by
Wanda Vrijland

“Het succes van een OR hangt af van wat je er zelf van maakt.”

Intern Nieuws 3 min

Kevin Heindrichs, Salesmedewerker Projectbureau Technische Dienst, heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen rondom het oprichten van de Ondernemingsraad voor Intergarde en Polygarde. Samen met zijn collega’s Paul en Henk vormt hij de voorbereidingscommissie van de OR. In onderstaand interview legt hij uit waarom hij denkt dat een OR belangrijk is en wat de voordelen kunnen zijn wanneer je plaatsneemt in de raad. Kevin: "Voor een organisatie van onze omvang is het absoluut noodzakelijk om een OR te hebben. Als OR-lid ben je niet constant in een strijd met de directie verwikkeld, maar kom je wél op voor de belangen van onze medewerkers."

Waarom vind jij het belangrijk dat er een OR opgericht wordt?

“Als lid van de ondernemingsraad heb je de mogelijkheid om duidelijk je stem te laten horen. Je kunt invloed uitoefenen op de organisatie en meebeslissen over belangrijke zaken, zoals aanpassingen van werktijden en bijstellen van regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarnaast ben je ook in de gelegenheid om een adviesrol in te nemen richting de directie.  Overnames en andere belangrijke beslissingen moeten ook eerst worden voorgelegd aan de OR, wat voorheen volledig onder de verantwoordelijkheid van de directie viel. Met de instelling van de OR krijgen medewerkers dus de gelegenheid om hierover mee te beslissen.” Daardoor kun je samen met de directie bouwen aan een goede toekomst voor Intergarde en Polygarde en de medewerkers.

Wat heb je tot nu toe geleerd als lid van de voorbereidingscommissie?

“Ik heb geleerd dat je zowel als lid van de voorbereidingscommissie als de daadwerkelijke OR ondernemend moet zijn. Het initiatief moet van jou komen. Als je niet zelfstandig handelt en opkomt voor je eigen mening, heeft het oprichten van een OR weinig zin. Je moet dus wel je mannetje kunnen staan en opkomen voor jouw belangen en die van je collega’s.  Het moet geen constante strijd zijn tussen jou als OR lid en de directie, maar je moet wel assertief zijn. En je moet er actief aan werken, het wordt niet zomaar aan je gepresenteerd.”

Hoe hoop je dat het verdere verloop van de voorbereiding gaat zijn?

“Onze hoop is dat we voldoende mensen kunnen enthousiasmeren om zich kandidaat te stellen voor de OR. Daarnaast willen we dat de OR op organisatieniveau een verschil kan maken. De OR heeft namelijk écht de mogelijkheid om de situatie voor de collega's te verbeteren. Als voorbereidingscommissie streven we ernaar om mensen aan te trekken die staan voor het personeel, samen een doel willen nastreven en de juiste motivatie hebben. Het liefst willen we dat elke medewerker zich vertegenwoordigd voelt. We streven er daarom naar dat de OR een afspiegeling gaat zijn van de werknemerspopulatie van onze hele organisatie.”

Kan iedereen lid worden van de OR?

“Iedereen met een aanstelling bij Intergarde of Polygarde - dus geen payroll of uitzendcontract - die tenminste 7 maanden in dienst is kan zich aanmelden. Het is niet per se noodzakelijk om specifieke kennis in huis te hebben over bijvoorbeeld juridische- of HR-gerelateerde zaken. Je doet het namelijk samen met het complete OR- team. Bovendien is er altijd de mogelijkheid om bij te scholen, door middel van een cursus bijvoorbeeld, de OR kan hier budget voor aanvragen. Stel dat er vanuit de organisatie veel vragen komen met betrekking tot ziekteverzuim, dan kan een OR-lid bij de vakbond een training aanvragen en zich in dat specifieke onderwerp verdiepen. Ben je nu al lid van een vakbond en wil jij je kandidaat stellen? Dan kunnen zij je ook hierin ondersteunen. Het is vooral belangrijk dat je betrokken bent bij de organisatie en bij je collega's. En dat je bereid bent om voor je standpunten op te komen.”

Hoeveel tijd kost het eigenlijk, om lid te zijn van een OR?

“De frequentie van de OR-vergaderingen en de taakverdeling binnen de OR worden door henzelf bepaald. Dit kan variëren van maandelijkse bijeenkomsten tot een kwartaaloverleg. Het hangt ook af van de kwesties die moeten worden aangepakt. Als er veel op de agenda staat, wordt er ook meer tijd geïnvesteerd. Sommige taken worden gedeeltelijk tijdens werktijd uitgevoerd, zoals de vergaderingen. Maar er wordt ook eigen tijd besteed aan onderzoekswerk of het voorbereiden van vergaderingen. Het belangrijke punt is dat alles samen wordt gedaan, in samenwerking en overleg met de andere OR-leden.”

Wat zijn de voordelen om lid te worden van een OR?

Kort samengevat: “Met name de mogelijkheid om je te ontwikkelen, veel bij te leren, en de kans om invloed uit te oefenen op de organisatie en het bestuur.”

Heb je vragen naar aanleiding van dit interview of wil je meer informatie over de oprichting of een lidmaatschap van de OR? Stel ze hier aan de leden van de voorbereidingscommissie.